Chương Trình và Sinh Hoạt Cộng Đoàn Chúa Chiên Lành

1. Thứ bảy, ngày 1 tháng 2 - Thánh Lễ đầu tháng vào lúc 7 giờ tối.
*** Thứ bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2020 - Cộng Đoàn CCL sẽ có buổi tiệc Tân niên Mừng Xuân Canh Tý 2020 sau Thánh Lễ 7 giờ tối tại hội trường mới (Gym). Kính mời quý hội đoàn và gia đình tham dự buổi tiệc có văn nghệ, và số số. 

2.  Chúa nhật, ngày 2 tháng 2 - Đoàn LMTT và HCBM KHÔNG CÓ HỌP
3. Thứ sáu, ngày 7 tháng 2 - Thứ sáu đầu tháng; Chầu Thánh Thể bắt đầu lúc 7 giờ tối và Thánh lễ tiếp theo.

4.  Thứ bảy, ngày 8 tháng 2 - Trường GLVN có hai buổi thuyết trình do Frere Phong đảm trách - tại Gym
• Sáng 9:00 AM - 12:00 PM (cho thầy cô): Vai Trò Đồng Hành với Giới Trẻ của Thầy Cô theo tông huấn Christus Vivit (Chúa Ki-tô Đang Sống) của ĐTC Phan-xi-cô ban hành ngày 25.3 năm 2019
• Chiều 4:00 PM - 6:30 PM (cho các phụ huynh): Làm Cách Nào Giáo Dục Các Em 10-20 tuổi
 

5.  Chúa nhật, ngày 9 tháng 2  - HCBM và Đoàn LMTT sẽ có buổi tiệc Tân Niên Mừng Xuân Canh Tý 2020, tại hội trường Giáo Xứ CCL vào lúc 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều. 

6. Ngày 21 - 23 tháng 2 -  LA Religious Education Congress. Các thầy cô sẽ đi tu nghiệp. Trường đóng cửa cuối tuần này  - tại Anaheim Convention Center.

7.  BTC kỷ niệm 50 năm thành lập GX - về việc làm sách kỷ yếu cho các hội đoàn như sau:
     a)  Cộng Đoàn VN được 2 trang nói về cộng đoàn, lịch sử, sinh hoạt, hình riêng cho cộng đoàn v.v.
     b)  Các hội đoàn được một tấm hình của đoàn và thêm được một đoạn ngắn theo yêu cầu như sau.
     Deadline 1/31/2020
     E-book Ministry Group- Information summary
         Name of Ministry:
         Year established:
         Mission Statement:
         Approximate number of members:
         Events/Activities/Fun Facts:
      Mọi thắc mắc xin liên lạc với BTC kỷ niệm 50 năm thành lập GX, Anh Bảo Trương 619-403-0381 hay          Email:  Baot@goodshepherdparish.net

** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.
Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối, trong phòng Chầu Thánh Thể.  
Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)    
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  
Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!