Vietnamese Community Information

Chương Trình và Sinh Hoạt tháng 7, 2018 

 

1. Chúa Nhật, ngày 1 tháng 7 -  HCBM sẽ có buổi họp như thường lệ vào lúc 3:00 giờ chiều tại St. Theresa of Avila (phòng A cũ).

  
2.  Thứ Tư, ngày 4 tháng 7 -  Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đất Nước đă cưu mang chúng ta luôn được sống trong Hòa Bình, Tự Do và Yêu Thương trong ơn Chúa. Thánh Lễ 8 giờ 30 sang, Không có Thánh Lễ 5 giờ 30 chiều.

3.  Thứ Sáu, ngày 6 tháng 7 - Thứ sáu đầu tháng sẽ có Thánh Lễ 7:30 tối. 

4.  Thứ Bảy, ngày 7 tháng 7  - Thánh Lễ đầu tháng vào lúc 7:00 giờ chiều. 

5. Thứ Tư, ngày 18 tháng 7 - Oktoberfest Committee sẽ bắt đầu họp để bàn về ngày hội chợ Oktoberfest (vào ngày 12-14 tháng 10 năm 2018).

6.  Picnic Hè 2018 - Ban Chấp Hành Cộng Đoàn với sự hợp tác của các Hội Đoàn sẽ tổ chức buổi Picnic Hè 2018 chung cho mọi thành phần Dân Chúa trong Cộng Đoàn cùng tham dự.

THỜI GIAN:  Chúa Nhật, Ngày 8 Tháng 7 Năm 2018, từ 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều.
ĐỊA ĐIỂM:  Vacation Isle Park, Mission Bay, San Diego
Xin mở attached ra xem Picnic Hè 2018

7.  Hội Các Bà Mẹ - sẽ có buổi tĩnh tâm vào Chúa nhật đầu tháng 8 để chuẩn bị Mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

** Thánh Lễ Bổn Mạng sẽ vào Thứ Tư, ngày 15 tháng 8 lúc 7:30 tối.  
** Tiệc Mừng Lễ Bổn Mạng sẽ vào Chúa Nhật, ngày 26 tháng 8 tại hội trường Giáo Xứ từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều
.
** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.

Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối

Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)  
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  

Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).


Hình kỷ niệm:

Phim kỷ niệm:

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!