Vietnamese Community Information

Chương Trình và Sinh Hoạt tháng 4, 2018 

 

1. Thứ năm Tuần Thánh - (Nghi thức Rửa Chân) Ngày 29 tháng 3  Thánh Lễ chung toàn Giáo xứ Chúa Chiên Lành vào lúc 7:00 giờ chiều.

2. Thứ sáu Tuần Thánh - Ngày 30 tháng 3 Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, lúc 12:00 giờ trưa chung với Giáo Xứ .  Ngắm Đàng Thánh Giá  Viếng Chúa Thánh Thể. Cộng Đoàn vn sẽ có Nghi thức Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu vào lúc 7:30 tối. 

3. Thứ bảy Tuần Thánh - Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Ngày 31 tháng 3  Toàn Giáo xứ Chúa Chiên Lành Mừng Đại Lễ Phục Sinh lúc 8:00 giờ tối.

4. Chúa nhật Lễ Phục Sinh - Ngày 1 tháng 4 Cộng Đoàn chúng ta sẽ có Thánh Lễ VN vào lúc 2:30 chiều.

5.  Chúa Nhật ngày 1 tháng 4 - HCBM và Đoàn LMTT KHÔNG CÓ HỌP.

6. Thứ sáu ngày 6 tháng 4 - Thánh Lễ đầu tháng vào lúc 7 giờ 30 tối.  

7. Thứ bẩy ngày 7 tháng 4 - Thánh Lễ đầu tháng vào lúc 7 giờ tối.  

8.  Chúa Nhật 15 tháng 4 - Picnic Giáo Xứ sẽ được tổ chức tại sân parking lot sau nhà thờ gần phòng Gym, vào lúc 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều.

** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.

Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối

Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)  
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  

Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).


Hình kỷ niệm:

Phim kỷ niệm:

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!