Chương Trình và Sinh Hoạt Cộng Đoàn Chúa Chiên Lành

1. Thứ sáu ngày 18 tháng 1 năm 2018 - HCBM Chầu Thánh Thể - Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.  Chúng ta cùng nhau làm Giờ Đền Tạ để Cảm tạ tình yêu của Trái tim Chúa và xin ơn Bình ăn cho mỗi người chúng ta. 

**  Ngoài ra Ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư 28, 29 và 30 tháng 1 sẽ có Cha Tony Ricard đến Tĩnh Tâm cho giới trẻ, Quý Bác và Quý Anh Chị có con cháu tuổi thiếu niên nên khuyến khích con em mình đến tham dự.

** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.
Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối, trong phòng Chầu Thánh Thể.  
Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)    
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  
Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).


Hình kỷ niệm:

Phim kỷ niệm:

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!