Chương Trình và Sinh Hoạt Cộng Đoàn Chúa Chiên Lành

1. Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 - Thánh Lễ đầu tháng vào lúc 7 giờ 30 tối.     

2.  Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 - Thánh Lễ đầu tháng vào lúc 7 giờ tối.  

3.  Chúa Nhật, ngày 3 tháng 3 - HCBM và Đoàn LMTT sẽ có buổi họp như thường lệ vào lúc 3 giờ chiều.

4.  Thứ tư, ngày 6 tháng 3 - Lễ Tro, sẽ có Thánh Lễ vn vào lúc 7 giờ 30 tối.

5.  Thứ sáu, ngày 8 tháng 3 - KHÔNG CÓ THÁNH LỄ VN và CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ.

6.  Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 - KHÔNG CÓ CHẦU THÁNH THỂ.  Sẽ có Thánh Lễ vn và Chặng Đàng Thánh Giá

7.  Tĩnh Tâm Mùa Chay -   Cộng Đoàn CCL sẽ có buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay vào ngày Thứ ba, thứ tư và thứ năm, Ngày 19, 20 và 21 tháng 3 năm 2019 tại nhà thờ Chúa Chiên Lành.

Lúc : 6 giờ 30 chiều đến 9 giờ tối

Giảng Thuyết:  Cha Đaminh Nguyễn Phi Long Cssr.
                      Nguyên Bề trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Hoa Kỳ 
Đề tài: Tha Thứ

Xin quý Bác và quý Anh Chị giúp phổ biến cho đoàn viên, gia đình và bạn bè cùng tham dự tĩnh tâm những ngày nói trên để chúng ta cùng nhau suy gẫm và chia sẻ về ơn tha thứ

** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.
Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối, trong phòng Chầu Thánh Thể.  
Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)    
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  
Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).

Hình kỷ niệm:

Phim kỷ niệm:

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!