Chương Trình và Sinh Hoạt Cộng Đoàn Chúa Chiên Lành

1.  Chúa nhật, ngày 1 tháng 12 - HCBM và Đoàn LMTT sẽ có buổi họp như thường lệ vào lúc 3 giờ chiều.

2.  Thứ sáu, ngày 6 tháng 12 - Thánh Lễ, thứ sáu đầu tháng sẽ có giờ Chầu Thánh Thể lúc 7 giờ tối, sau giờ Chầu sẽ có Thánh Lễ vn.
 
3.  Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 - Thánh Lễ, thứ bảy đầu tháng lúc 7 giờ chiều.
 
4.  Thứ bảy và Chúa nhật, ngày 7, 8 tháng 12 - BCH và Đoàn LMTT sẽ làm hang đá, bắt đầu 9 giờ sáng.
 
5.  Thứ hai, ngày 9 tháng 12  Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội,  Thánh Lễ vn 7 giờ 30 tối và
cũng là Lễ Quan Thầy của hội Legio Mariae
 
6.  Thứ tư,  ngày 11 tháng 12 - sẽ có các Cha ngồi tòa giải tội cho Giáo Xứ và Cộng Đoàn, lúc 7 giờ tối.
 
7.  Ngày 13-15 tháng 12 - Các em lớp dự bị Thêm Sức tĩnh tâm 3 ngày
Tại: Pine Valley Bible Conference Center
 
8.  Thứ hai và Thứ ba , ngày 16, 17 tháng 12 năm 2019 - Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Tại :  Phòng Gym (khu trường học mới).
Lúc : 7 giờ tối
Giảng Thuyết:  Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy
Đề tài:  Vua Do Thái Sinh Ra Ở Đâu?  *  (Mat 2:2)
 
9.  Thứ bảy, ngày 21 tháng 12 - Trường GLVN sẽ có Christmas Event.
Tại: Phòng Gym
Lúc: 4:00pm - 6:30pm
Đề tài: Happy Birthday Jesus!
 
10.  Thứ ba, ngày 24 tháng 12 -  Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh và cũng là Lễ Quan Thầy của Ca Đoàn GS,  Thánh Lễ lúc 10 giờ tối
 
11. Thứ bảy, 28 tháng 12 - Lễ Thánh Gia Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chân thành của mỗi gia đình trong
Ngày Lễ Kính Thánh Gia Thất:
Xin Thánh Gia chúc lành cho mọi gia đình chúng ta, nhất là những gia đình đang gặp những khó khăn, buồn lo trong cuộc sống…..........
Trong Ngày Lễ Thánh Gia, đặc biệt kỷ niệm ngày cưới cho những gia đình 5 năm, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 và 75.
Những cặp hôn phối muốn tham dự ngày đặc biệt này xin ghi danh sau Thánh Lễ ở cuối nhà thờ.
 
12.  Thứ tư, ngày 1 tháng 1 năm 2020 - Thánh Lễ đầu năm dương lịch, sẻ có một Thánh Lễ lúc 8 giờ 30 sáng KHÔNG CÓ THÁNH LỄ 5 GIỜ 30 CHIỀU.
 

4.  Giáo Xứ sẽ tổ chức Mừng Lễ Kỷ Niệm Kim Khánh 50 năm của Giáo Xứ Chúa Chiên Lành vào ngày 3 tháng 5 năm 2020.

  Ban tổ chức (BTC) sẽ chụp hình các gia đình vào ngày cuối trong tháng 11:
  Chúa Nhật 17 tháng 11 năm 2019.
  Xin quý gia đình ghi danh trên online qua trang web của GX, hay sau Thánh Lễ VN ở cuối nhà thờ.
  Ngoài ra BTC sẽ có quà tặng cho mỗi gia đình đến chụp hình trong hai ngày nói trên.

** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.
Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối, trong phòng Chầu Thánh Thể.  
Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)    
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  
Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!