Chương Trình và Sinh Hoạt Cộng Đoàn Chúa Chiên Lành

1.  Thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 - Thứ sáu đầu tháng sẽ KHÔNG CÓ THÁNH LỄ.  Các em lãnh nhận Phép Bí Tích Thêm Sức. 

2.  Thứ bảy ngày 4 tháng 5 - Giáo Xứ setup lều, bàn ghế và sân khấu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa.  Xin đoàn LMTT, HPHHS và quý đoàn thể cùng cộng tác với BCH-CĐ và BTC GX để mọi việc được nhanh chóng và tốt đẹp. 

3.  Thứ Bảy ngày 4 tháng 5  - Thánh Lễ đầu tháng vào lúc 7:00 giờ chiều. 

4.  Chúa Nhật, ngày 5 tháng 5 -  Giáo Xứ sẽ tổ chức buổi picnic cho toàn thể giáo dân ở phía sau gần trường học mới, lúc 1 giờ 30 trưa.

5.  Chúa Nhật, ngày 5 tháng 5 - HCBM sẽ có buổi họp như thường lệ vào lúc 3 giờ chiều tại phòng St.Theresa of Avila (phòng A cũ).  Đoàn LMTT sẽ không có họp ngày 5/5/19, buổi họp được dời lại ngày 12 tháng 5.

6.  Thứ bẩy ngày 11 tháng 5 -  Tháng Kính Đức Mẹ, Cộng Đoàn chúng ta sẽ có Rước Kiệu vào lúc 6:30 chiều và sau đó Thánh Lễ.  Xin mặc đồng phục và có mặt tại nhà thờ lúc 6:15 chiều để chuẩn bị Rước Kiệu, xin quý đoàn thể nhớ mang theo cờ đoàn.

7.  Chúa nhật, ngày 12 tháng 5 -  Mừng Ngày Hiền Mẫu.

8. Ngày Thứ bảy 18 tháng 5 - Beautification Day (Ngày làm đẹp Giáo Xứ)  bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. 

** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.
Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối, trong phòng Chầu Thánh Thể.  
Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)    
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  
Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!