Fr. Richard Huston, a priest who served Good Shepherd from 1998 to present, expired on May 14, 2017. See below for funeral service times.

Vietnamese Community Information

 

Chương Trình và Sinh Hoạt tháng 5, 2017 

1.  Chúa Nhật ngày 7 tháng 5 - Giáo Xứ chúng ta sẽ tổ chức buổi picnic từ 1:30 - 4:00 giờ chiều tại sân sau trường học.  Giáo Xứ sẽ đài thọ thức ăn Hot Dogs, Hamburgers và nước uống.  Tuy nhiên chúng ta cũng đem theo một chút để mọi người cùng thưởng thức.
Tên họ vần - A tới G đem Salads and Finger Foods
                   H tới U thì đem Main dish / Entrée
                   V tới Z thì đem Dessert.

Để chuẩn bị cho buổi picnic được tốt đẹp.  Xin quý hội đoàn tham gia giúp Giáo Xứ 2 ngày sau đây:
  * Thứ Bảy, ngày 6 tháng 5 từ 8:00 giờ s
áng tới 5:00 chiều (Initial setup)
  * Chúa Nhật, ngày 7 tháng 5 từ 7:00 - 10:00 giờ sáng (Final setup)
  * và sau picnic dọn dẹp từ 4:30pm - 5:30pm

2.  Thứ Tư ngày 10 tháng 5 - Đức Mẹ Fatima Thánh Du sẽ đến Giáo Xứ Chúa Chiên lành từ 8 giờ sáng cho đến 4:00 giờ chiều.
Xin xem chương trình Thánh Lễ và lần hạt mân côi như sau:

8:30      - Holy Mass Family Consecration to the Two Hearts
9:00      - Recollection: Answering the Urgent Call of Prayer, etc.
10:00    - Veneration starts
11:00    - Vietnamese Rosary
12:00    - Veneration
1:00 PM - English Rosary
2:00 PM - Veneration
3:00 PM - Spanish Rosary
4:00 PM - Departure

Xin nhờ Hội Legio Mariae giúp hướng dẫn kinh cho Cộng Đoàn Việt Nam lúc 11:00 giờ trưa.  Cám ơn.

3.  Thứ bẩy ngày 13 tháng 5 - Tháng Kính Đức Mẹ, năm nay đặc biệt mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Cộng Đoàn chúng ta sẽ có Rước Kiệu vào lúc 6:30 chiều và sau đó là Thánh Lễ.

4. Thứ Bẩy ngày 20 tháng 5 - Ngày làm đẹp Giáo Xứ,  từ 7:30 sáng đến 12 giờ trưa.  Xin quý hội đoàn cố gắng hy sinh đến phụ giúp Giáo Xứ, nếu đông người phụ thì mau sớm về sớm.  Mọi thắc mắc xin liên lạc với Anh Bảo Trương Tel. 619-403-0381 hoặc Anh Ánh Ma 858-549-8652.

Xin Quý Hội Đoàn phổ biến ra cho các thành viên trong Hội Đoàn cũa mình và gia đình tham dự đông đủ.


 

Hình kỷ niệm:

Phim kỷ niệm:

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!